14 Jan 2015

Modernizacja Roku 2014

Z ogromną przyjemnością i dumą chcielibyśmy pochwalić się udziałem naszej zeszłorocznej modernizacji
zabytkowego budynku administracyjnego Nadleśnictwa Sarbia w konkursie na Modernizację Roku 2014.

Patrząc z ogromną satysfakcją na kolejne nasze “dziecko”, budynek Szpitala w Chodzieży,
mamy nadzieję, że to nie ostatnie wyróżnienie w kategorii modernizacji zabytkowych budynków.

DYPLOM1

2014-05-23 16.28.41-2

2014-05-15 12.02.46-1

— Posted on 14 January 2015 at 17:00

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *